Tuesday, February 6, 2024

 Bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi iletişim ve bilgi teknolojilerinin yaşamımızın merkezine girmesiyle birlikte sanal gerçeklik de kültürümüzün bir parçası olmuştur. Sanal gerçeklik ile birlikte yeni suç unsurlarının da oluşması tüm dünyada küresel bir sorunu da gündeme getirmiştir. Siber suçlar, suç dünyasındaki bilinen ve bilinmeyen en yeni ve en karmaşık sorunları da beraberinde getirmiştir.

Siber teknoloji, bir yandan bilgi ve iletişimi hızlandırıp kolaylaştırırken diğer yandan kötüye kullanım da bir o kadar hızlı ve kolay olmaktadır. Siber saldırılarla seçimlere müdahale edilebilmekte, elektrik, doğal gaz kesintileri, bankacılık ve iletişim sistemleri çökertilebilirken bireyin en mahrem alanına girmekten farklı istismar boyutlarını da kapsayan çeşitli sahtecilikleri içeren dev suçlar söz konusu olabilmektedir. Ülkeler artık en büyük yatırımlarını siber dünyaya yapmaktadır. Tüm dünyada yaşanan siber devrimi ıskalayan ülkelerin yeniden kurulan dünya düzenindeki yerinin neresi olacağını tahmin etmek çok da zor olmasa gerek.

Bilişim teknolojilerini olabildiğince verimli kullanıp araştırma ve geliştirmeye yatırımlar yaparak siber devrimin içinde yer almamız zorunlu görünüyor. Diğer yandan bilişimin kötüye kullanılmasıyla ortaya çıkan siber suç ve buna bağlı kavramlar ile bu suçun etkilerini irdelemek de zorunluluk. Yaşamımızı önemli ölçüde kolaylaştıran sanal dünya bir yandan da bu duruma uygun yeni hukuksal düzenlemeleri de zorunlu kılıyor. Siber suçlara yönelik uluslararası hukuk boyutunda daha kapsamlı düzenlemelerin yapılması ve her geçen gün etkisini arttıran siber suç olgusu üzerine sadece yerel değil evrensel bir yaklaşım gerektiğinin altını çizmeliyiz.

Elinizde tuttuğunuz kitap siber dünyanın sonsuz evrenine multidisipliner bir bakış ve yaklaşım getirmeye çalışıyor. Kitabın yazımında katkıları olan bölüm yazarları hocalarımıza ve Akademisyen Yayınevi’ne sonsuz teşekkürler.

Bilimselliğin ve liyakatın geleceğin siber dünyasının inşasında tek gerçek olduğu bilinciyle kitabımızın siber suçlardan yola çıkarak alanda yeni perspektifler ve paradigmaların önünü açması dileğiyle…

Prof. Dr. Halis Dokgöz

SİBER SUÇLAR

İçindekiler

 

1.      Siber Zorbalık ve Siber Mağduriyet

Doç. Dr. Derya Deniz

 

2.      Gözetleyen Ve Gözetlenen Dünyada Dönüşen Mahremiyet Algısı Ve Dijital Şiddet

Dr. Öğr.Üyesi. Anıl Özgüç

 

3.      Dijital Alanda Şiddet, Yıkıcılık ve Perversiyonun Psikanalitik Açıdan Değerlendirilmesi

Uzm. Psk. Kübra Koç, Dr. Öğretim Üyesi Elif Yavuz Sever

   

4.      Siber Dünya Ütopyasında Bir Distopya: Stalking

Psk. Burcu Demirel

 

5.      Toplumsal Cinsiyet Temelli Kadına Yönelik Dijital Şiddet

Dr. Öğr. Üyesi. Duygu Buğa, Sotirios KALFOĞLU

 

6.      Lacancı Psikanalizde Sibernetiğin Mantığı: Dijital Varoluştan Dijital Şiddete

Atakan Yorulmaz

 

7.  Siber Şiddetin Bir Görünümü Olarak Siber Linç

Doç.Dr. Sunay Fırat, Aykut Erk

 

 

8.      Adli Psikiyatri Perspektifinden Çevrim İçi / Siber Suçlara Yaklaşım

Uz. Dr. Yasin Hasan Balcıoğlu, Prof. Dr. Fatih Öncü

 

9.      Çevrimiçi Çocuk istismarı

Makbule Kurt, Işıl Pakiş

 

10.      Çevrimiçi Nezaketsizlik (İnsivilite) Ve Nefret Söylemi Üzerine Güncel Sosyal Teori

Doç. Dr. Can Çalıcı

 

11.  İnternet Bağımlılığı ve Çocukta Cinsel İstismar

Uzm.Dr. Emre Yuluğ, Prof.Dr. Halis Dokgöz

 

12.  Siber Suçlar ve Halk Sağlığı Yaklaşımı

Uzm. Dr. Fatma Özdemir

 

13.  CSI Temelli Reality Show Programları, Kurgusal Dizi ve Filmlerin Adli Bilimler Alanına Etkisi

Dr. Öğr. Üyesi Esra Saka

 

14. Sosyal Medya ve Cinsel Şiddet

Prof.Dr. Hakan Kar, Uzm.Dr. Burak Bulut

 

15.  Dijital Kanıt Veri Tabanlari Ve Siber Güvenliğe Kriminolojik Yaklaşım

Kriminolog Burçak Ünal

 

16.  Siber Etik

Öğr.Gör. Orhan Önder, Prof.Dr. Gürkan Sert

17.  Ülkemizde Siber Güvenlik, Siber Suçlar Ve Adli Yönü

Abdullah Gençay, Prof.Dr. Nergis Cantürk

 

18.  Yeni Nesil Siber Suçlar Karşısında Çocuk

Av. Serhat Kaşıkara

 

19  Siber Suçlar ve Bilirkişilik

            Prof.Dr. İ. Özgür Can, Uzm.Dr. Gökçe Karaman 

20.  Sanal Gerçeklik ve Metaverse’in Adli Tıp ve Adli Bilimlerdeki Uygulamaları

Aziz Can Erdada, Dr.Öğr.Üyesi. Güven Seçkin Kırcı, Prof.Dr. Erdal Özer

 

21.  Sikkeden Kriptoya Tarih Boyunca Parada Sahtecilik

Arş.Gör.Dr. Deniz Utku Öztürk, Dr.Öğr.Üyesi. Güven Seçkin Kırcı, Prof.Dr. Erdal Özer

 

22.  Siber Suçlar ve Maluliyet

Prof.Dr. Nursel Bilgin, Uzm.Dr. Gökhan Aktürk


No comments: